1-Esin Berker
Av. Esin Berker
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3-Betül Onat Seyhan
Av. Betül Onat Seyhan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
elif-gul-thegem-person-240
Av. Elif Gül
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Gizem Ata Eser
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Begüm Ay
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Aynur Tavşanlı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Stj. Av. Oğuz Kağan Çinar
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Stj. Av. Selen Akbıyık
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Stj. Av. Beril Gül
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi