Genel Şirketler Hukuku

Avukatlarımız, yönetim kurulu karar taslakları hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması ve şirketlerin çeşitli günlük faaliyetlerini yürütmeleri için gereken işlemlerde destek sağlamakta, her tür sözleşmeye yönelik hukuki görüş vermekte ve müvekkillerimizin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları her türlü sıra dışı hukuki sorunun üstesinden gelmelerine destek olmaktadırlar.

Şirket Kurma, Birleşme ve Devralmaları

Avukatlık büromuz, gerek Türkiye’de, gerekse diğer ülkeler müvekkilleri adına şirketler kurmakta, ulusal ve uluslararası ölçekte şirket birleşme ve devralma işlemlerinde sunduğu destek ile danışmanlık sağlamakta,  geniş bir yelpazeye yayılan roller almaktadır.

İş Hukuku

Büromuz, çok sayıda şirkete iş hukukuyla alakalı genel danışmanlık sağlamaktadır. Personel istihdamı konusunda uzmanlaşmış olan avukatlarımız istihdam ilişkisinden kaynaklanan her konuda ve uyuşmazlıklarda tam donanımlı hizmet anlayışı ile çalışırlar.

 Avukatlarımız şirketlerin günlük işleyişlerinde personel istihdamı ile ilgili baş gösteren hususlarda müvekkillerimize tavsiyelerde bulunmakta, ayrıca karmaşık ve hassas konulara yenilikçi hukuki çözümler geliştirmektedirler. İstihdamla bağlantılı olan hizmetlerimiz iş akitlerinin hazırlanmasını ve incelenmesini, anlaşma ve/veya uyuşmazlık çözümü yoluyla iş akitlerinin feshini, kurumların yeniden yapılandırmalarını ve toplu iş görüşmelerini kapsamaktadır.  

 İş hukuku mevzuatı ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak, Türkiye’ deki yerel yönetim ekiplerinin uyum denetimlerinin yapılmasına yardımcı olmaktadır.  

 SGK ve Teşvik uygulamaları konusunda deneyimli avukatlarımız, müvekkil şirketlerimizin teşvik uygulamasını inceleyerek eksikliklerin giderilmesi konusunda da yol göstermektedir.

Rekabet Hukuku

Büromuz çok yönlü hizmet anlayışımızın bir yansıması olarak, rekabet hukukunda yaratıcı çözümler sunmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Vergi ve Gümrük Konuları

Saygın finans kuruluşlarıyla partner olarak çalışan hukuk büromuz, çok uluslu ve yerli şirkete gündelik işlerinin hukuki yönleriyle bağlantılı tavsiyelerde bulunmakta; vergiyle bağlantılı konularda ve yapılandırma konularında hukuki görüş sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Deneyimli avukatlarımız ile Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Enstitüsü nezdinde, fikri mülkiyet haklarının marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif haklarının korunması gibi her türlü yansıması hususunda yerli ve uluslararası müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Enerji Hukuku

Büromuz, Yenilenebilir enerji konusunda büyük ölçekli şirketlere hukuki destek sunmaktadır. Son yıllarda kayda değer düzeyde büyüme kaydedilen yenilenebilir enerji sektöründe seçkin müvekkillerimizi projeleri ile birleşme ve devralma işlemleri kapsamında temsil etmekteyiz.

İnşaat ve Altyapı

İnşaat hukuku, altyapı, gayrimenkul, enerji ve ulaşım da dahil olmak üzere hemen hemen her sektörü temelden etkilemektedir. Ekibimiz, havaalanları, oteller, elektrik santralleri ve alışveriş merkezleri gibi dev ölçekli projelerden mütevazı konut projelerine varan geniş bir yelpazedeki sayısız projede müvekkillerimize inşaat hukuku konusunda destek sağlamaktadır; bu konuları masanın farklı tarafında oturan sponsorlar, proje şirketleri, finans kuruluşları, müteahhitler ve tedarikçiler perspektifinden ele almıştır. İnşaat ve altyapı konularındaki tecrübemizin bu denli farklı projeden kaynaklanıyor olması sayesinde projelerde çıkabilecek riskleri öngörebilmekte ve bu riskleri azaltmak adına her bir proje özelinde alınabilecek önlemleri müvekkillerimize önerebilmekteyiz.