Bu web sitesi Türkiye Barolar Birliği reklam yasağı yönetmeliği madde 9’da belirtilen “Teknolojinin ve bilimin tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık meslek kurallarına aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.” İlkesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Esin Berker avukatlık bürosunun resmi internet sitesi içinde yayımlanan bilgiler salt bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yasal ya da profesyonel tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Bu sitede yer alan bilgilerdeki hatalardan ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi manevi zararlardan dolayı Esin Berker avukatlık bürosu sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yayımlanan makale ve içtihatların doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup ayni konuda farklı görüşleri içeren makale ve içtihatlar olabileceği gibi zamanla içtihadı veren makamın görüş değiştirmesi de mümkündür. Bu nedenle her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Esin Berker avukatlık bürosu sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan bilgiler sadece ilgili konularda fikir vermek ve bilgi paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır sitede yer alan bilgiler çoğu zaman ilgili kaynaklardan ve benzer sitelerden olduğu gibi alındığından ya da oralara atıfta bulunulduğundan, bu bilgilerin doğruluk, tamlık ve güncelliğinden Esin Berker avukatlık bürosu sorumlu tutulamaz.

Kanunların, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve uygulamanın değişebilir oluşu ve de elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebi ile bu sitede yer alan bilgilerde her zaman gecikmeler eksiklikler ve hatalar olabilir.

Bu sitede danışmanlık verme amacıyla hareket edilmediği göz önüne alınmalıdır. Sitedeki bilgilerin veya bu site vasıtasıyla edinilen bilgilerin doğru veya yanlış kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bu site üzerinden üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sitelere bağlantılar/linkler kurulabilir. Esin Berker avukatlık bürosu bu site üzerinden bağlanılan diğer sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Esin Berker avukatlık bürosu sitede yer alan bilgiler uyarınca alınan herhangi bir karar veya yapılan herhangi bir fiilden ve muhtemel zararlar hakkında bilgi verilmiş olsa dahi bu sebepten dolay oluşacak veya bu sebebe mahsus zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebiyle ve/veya diğer nedenlerle kaynaklanan hiçbir riskten sitemiz sorumlu değildir. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.

Kullanıcılar siteye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karsısında Esin Berker avukatlık bürosunu gayri kabili rücu ibra ettiklerini şimdiden kabul beyan ve taahhüt ederler.
Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.

Bu site T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçilerinin gizlilik haklarına saygı gösterir, isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya eposta adresiniz gibi kimliğinizi belli edecek bilgiler sadece siz web sitemizde gönüllü olarak ibraz ettiğiniz zaman toplanır. Sitemiz bu bilgiyi talep ettiğiniz bilgileri size ulaştırmak amacıyla kullanacaktır. İhtiyaçlarınızı daha iyi anlayabilmek ve sunduğumuz hizmetleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi anlayabilmek amacıyla zaman zaman bu bilgilere başvurabiliriz. Bu bilgiyi sizinle temasa geçmek amacıyla kullanabiliriz, bilgilerinizi girerken size özellikle belirtilmediğiniz sürece bu siteye verdiğiniz kimlik bilgileri herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır.