Kapsamlı ve etkili
hukuk hizmetleri

BERKER AVUKATLIK

Berker Avukatlık Web Sitesi’ne Hoş Geldiniz
2007’den

GÜNÜMÜZE

2007 yılında Av. Esin BERKER tarafından kurulan Berker Avukatlık, her biri kendi alanında uzman, dinamik kadrosu ile tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Berker Avukatlık’ın başlıca çalışma alanları; Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Enerji Hukuku ve Hukuki İhtilafların çözümlenmesidir.

0
Yıllık Deneyim
0
Mutlu Müvekkil
0
Dosya & Takip
0
Seminer & Eğitim

Girişimcilik Hukuku Hizmetlerimiz

Yeni bir iş veyahut yeni bir şirket kurma düşüncesi olan müvekkillerimize, başlangıç ve kuruluş aşamasında her adımda hukuksal destek (startup hukuku desteği) vererek, kuruluşlarını sağlam bir hukuksal zemine oturtmalarını sağlıyor, ilerleyen aşamalarda ise geniş bir çerçevede hizmet vermekle birlikte, risk yönetimi ve kontrolü hakkında da destek veriyoruz.
Startup Hukuku İlk Adımlar
Yeni girişim fikrinin uygulamaya konulduğu ilk andan itibaren, fikirlerin güvence altına alınması ve yanlış atılacak adımların önlenmesi yönünde hukuksal destek...
Başlangıç Süreci ve Gelişim
Kuruluş aşamasında ve sonrasında yapılacak hataların öenlenmesi, hukuka uygunluğu ile diğer tüm alanlarda girişiminizin korunmasına yönelik hukuksal destek...
Şirketleşme ve Ticari İlişkiler
Hukuksal zeminde sağlam bir temel üzerinde yüselen şirketinizin iç yapısı, yönetimi ve ticari ilişkilerinde her zaman korunması yönünde hukuksal destek...

Çalışma Alanlarımız

Geniş bir çerçevede hukuksal hizmet vermekte olan Berker Avukatlık, problemlere ve taleplere ivedilikle çözüm bulmak amacıyla farklı alanlarda uzmanlaşmış birimlerden oluşan organize bir ekiple çalışmaktadır. Berker Avukatlık, her biri farklı hukuksal alanlarda uzmanlaşmış danışmanlarımızın verdiği destek ile gelişen dünyamızın hep bir adım önünde ilerleyen geniş bir müvekkil ağına sahiptir. Bu kapsamda artarak çeşitlenen hizmet ve destek taleplerine cevap verebilmek amacıyla kendini sürekli geliştiren ekibimiz müvekkillerine her alanda hukuksal destek sunabilmektedir.


TİCARET HUKUKU

* Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
* İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
* Şirketlerin genel kurul işlemleri
* Haksız rekabet
* Tüketicin korunması
* Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
* Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
* Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
* Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
* Şirketlerin alım ve satımı
* Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
* Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
* Ortaklık anlaşmaları
* Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
* İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
* Kredi anlaşmaları
* Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
* Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.


ENERJİ HUKUKU


* İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
* ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
* Kamulaştırma ve Özelleştirme işlemlerinin takibi,
* Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
* EPDK nezdindeki işlemlerin takibi,
* EPDK kararlarına karşı dava açılması,
* İzin ve lisans başvurularını hazırlaması,
* Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
* Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
* Türbin kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
* Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
* Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
* Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
* Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
* EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması.

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU


* KVKK kapsamında müvekkillerimizin yükümlülüklerinin belirlenmesi ve incelenmesi
* Yükümlülüklerin KVKK’ya uygun olarak yerine getirilebilmesi için kullanılacak veri kayıt sisteminin hazırlık aşamasında bilişim ya da IT birimi ile işbirliği içinde olunması
* Kullanımda olan veri kayıt sisteminin KVKK yükümlülüklerine uyumlu hale getirilmesi için hukuksal destek
* KVKK kapsamında sözleşmelerin hazırlanması veya eski sözleşmelerin güncellenmesi
* KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyum sağlanması için şirket içi farkındalık eğitimleri verilmesi

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.


İŞ HUKUKU


* Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
* Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
* İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
* Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
* İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
* Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
* İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
* Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.


İCRA & İFLAS HUKUKU

* Alacağın tahsil edilmesi amacı ile borçlu aleyhine icra takip işlemlerinin yapılması
* İcra takibine taraf olan borçlu ya da alacaklı konumundaki müvekkiller ile karşı yan arasında anlaşma, çözüm, tasfiye, taksitlendirme görüşmeleri
* Yapılan anlaşma, çözüm, tasfiye, taksitlendirme görüşmelerinin protokole bağlanması
* İflas ve İflas Erteleme süreçleri takibi
* Konkordato Başvurusu ve konkordato süreci
* Kredi sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların çözümü (banka kredisi)
* Sigorta poliçelerinden kaynaklı rücuen alacak takipleri

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.


AİLE HUKUKU


* Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
* Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
* Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
* Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
* Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
* Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
* Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
* Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
* Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
* Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
* Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Danışma Formu

T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Esin BERKER/ BERKER AVUKATLIK BÜROSU” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken paylaştığım kişisel verilerimin ( ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, cihaz mac bilgisi, konum v.b.) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek ve yeterli önlemler alınarak, tüm kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, depo edilmesini, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme, açık rıza verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim.
  • Ticaret Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • Rekabet Hukuku
  • İş Hukuku
  • Aile Hukuku
  • İcra & İflas Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Uluslararası Ticari Sözleşmeler
  • Fikri Mülkiyet Hukuku
01

Avukat bulun

Yaşadığınız hukuki problemi ortadan kaldırmak için kendi alanında uzman avukatlar ile çözümler sunuyoruz.

02

Örnek dilekçeler

Maaş Haczi Cevap/İtiraz Dilekçesi, Birinci haciz İhbarnamesi Cevap/İtiraz Dilekçesi, İcra Takibine İtiraz Dilekçesi gibi basit ve pratik, dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

03

Danışın & Soru sorun

Bilgi ve yardım almak istediğiniz konularda çekinmeden tarafımıza yazabilirsiniz. En kısa zamanda bildirdiğiniz e-posta adresinden ya da telefondan bilgi verilecektir.

Risk almamak için

Her zaman

Profesyonel Hizmet Alın

İş dünyasında hatalara yer yoktur. Bu yüzden aldığınız hizmet çok önemlidir. Eksik ya da yanlış yapılan bir işlemin ağır hukuki sonuçları olabilir. Bu sebeple her aşamada kaliteli hukuk hizmeti alınmalıdır. Büromuz geniş kapsamlı hukuk hizmeti vermekle beraber ağırlıklı olarak enerji hukuku ve iş hukuku alanında çalışmaktadır.

İş Hukuku
0%
Enerji
0%
Diğer
0%

BERKER AVUKATLIK

Av. Esin BERKER

Sık Sorulan
Sorular

Hayır, avukat tutmak zorunlu değildir.  Mahkemeler önünde hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine herkes sahiptir. Bunun için avukat tutulması zorunlu değildir

Ancak yargı sistemimiz karışık olduğundan ve hukukun bir bilim dalı olduğunu göz önünde bulundurursanız, avukat tutmak yararınıza olacaktır. Avukatsız yapacağınız işlemlerde hata yapma, zarar görme ve hak kaybına uğrama olasığınız çok yüksektir.

Avukat tutmak için maddi imkanınız yok ise, bulunduğunuz ilin Baro Başkanlığı bünyesindeki Adli Yardım birimi aracılığıyla ücretsiz avukat tutarak, avukatlık hizmeti alabilirsinz.

Ne yazık ki ülkemizde davalar uzun sürmektedir. Bu sebeple hukuki işlerinizin sadece bu alanda çalışmakta olan avukatlar aracılığı ile takip edilmesi yararınıza olacaktır.
Son dönemde uygulamaya giren Arabulucuk Sistemi sayesinde, anlaşmazlığınızı Arabulucu vasıtayla çözüme bağlayarak dava aşamasında geçmeden çözmeniz halinde hızlı ve olumlu sonuçlar almanız mümkündür.

Amerika ve Avrupa Kıtasında uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Dava konusu olmuş ya da olabilecek uyuşmazlıkların çözümü için kişiler arasında, kurumlar arasında ya da kişiler ile kurumlar arasında karşılıklı olarak yapılan müzakerelerle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması sürecidir.  Eğer uyuşmazlık Arabulucuk Sistemi ile çözümlenemez ise dava yoluna başvurulur.

Bir dava açılırken harçlar, posta giderleri ve öngürülen yargılama giderleri peşin olarak yatırılır. Harç oran ve miktarları yasalarla düzenlenmekte olup, her yıl yenilenmektedir. Davanızın türüne göre harç miktarı değişiklik gösterecektir. Konusu para olmayan davalar için maktu, konusu para olan davalar için ise nisbi harç alınır. Dava açılışında harcın 1/4’ü mahkeme veznesine yatırılır. Dava sonuçlandığında ise kalan 3/4’lük kısım mahkeme veznesine yatırılacaktır.

Davanızı veyahut işinizi avukat ile yürütmek istiyorsanız, öncelikle bir avukata vekalet vermeli ve akabinde avukatlık hizmet sözleşmesi imzalamalısınız. Her yıl barolar birliğince yayınlanan asgari avukatlık ücreti tariflerinden az olmamak ve dava değerinin %25’inden çok olmamak kaydıyla avukatlık hizmet sözleşmesi düzenlenebilir. Ayrıca mahkeme kararıyla karşı tarafa yüklenen avukatlık vekalet ücreti de avukata aittir.

Davanızı veyahut işinizi avukat ile yürütmek istiyorsanız, öncelikle bir avukata vekalet vermelisiniz ya da başka bir deyişle vekaletname çıkartmalısınız. Bunun için kimlik, ehliyet ya da pasaport ile bir Noterliğe gitmeli ve istediğiniz şartları sağlayan bir vekaletname düzenletmelisiniz.

Tarafımıza vekaletname vermek isterseniz sayfanın en altındaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SON HABERLER

onizleme-2022
İş Hukuk Semineri 2022

Değerli paydaşlarımız, 09 Mart 2022 tarihinde saat 15.00’da gerçekleşecek İş Hukuk Seminerimize davetlisiniz. Konularımız: Yeni mevuzat çerçevesinde ücret hesabı İş…

HUKUKSAL BİR SORUNLA KARŞILAŞIRSANIZ …

BİZ YARDIMA HAZIRIZ

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi – Cuma: 8:30 – 18:30
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı  –  Resmi Tatil Günleri: Kapalı

ADRES

Ulubatlı Hasan Bulvarı, Evke Trade Tower N:103 K:12 D:53 Osmangazi/Bursa  –  Email: info@berkeravukatlik.com
Tel: +90 224 271 3049, +90 224 271 3549, Faks: +90 224 271 3548