ÖRNEK DİLEKÇELER

Aşağıdaki bağlantılardan indireceğiniz dilekçeleri kendi bilgileriniz ile düzenleyerek gerekli kurumlara sunabilirsiniz.
Her ne kadar örnek dilekçeler burada verilmiş olsa da bir avukattan yardım almanız hak kaybına uğramamak adına daha sağlıklı olacaktır.
Not: Verilen dilekçeler örnek niteliğinde olup, uğrayabileceğiniz hak kaybı ve zararlardan sorumlu olmadığımızı bildiririz.
Dilekçeleri kullanan her kurum/şahıs bu uyarıyı okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Maaş Haczi Müzekkeresi
Cevap / İtiraz / Sıra Dilekçesi

İcra müdürlüğünce ya da başka bir resmi kurum tarafından, çalışanınızın maaşına haciz konulduğunu bildiren bir maaş haczi yazısı tebliğ aldıysanız aşağıdan indireceğiniz dilekçe örneklerini kullanarak; haczin uygulanarak kesinti yapılacağını, haczin sıraya alındığını, borçlunun işten ayrıldığını ya da maaşından kesinti yaptığınız borçlunun işten ayrıldığı v.b. sebeplerle cevaplarınızı/itirazlarınızı ilgili kuruma bildirebilirsiniz.

Birinci Haciz İhbarnamesi
Cevap / İtiraz Dilekçesi

İcra müdürlüğünce yada başka bir resmi kurum tarafından, ticari faaliyetiniz olan/olmayan veya nezdinizde alacağı/malı bulunan bir şahıs ya da şirket ile ilgili olarak, nezdinizdeki alacağa/mala haciz konulduğunu bildiren bir yazı tebliğ aldıysanız aşağıdan indireceğiniz dilekçe örneklerini kullarak; nezdinizdeki alacağı ödeyeceğinizi ya da nezdinizde alacak bulunmadığını v.b. sebeplerle itiraz ettiğinizi bildirebilirsiniz.

İlamsız Takiplerde Ödeme
Emrine İtiraz Dilekçesi

İcra müdürlüğünce tebliğ edilen İlamsız Takiplerde Ödeme Emri’ne (Örnek No:7) aşağıdan indireceğiniz itiraz dilekçesini kullanarak itiraz edebilir ve takibi durdurabilirsiniz. Ancak gerçekten borcunuz varsa ve haksız itirazda bulunursanız, alacaklı tarafından açılacak dava ile itirazın iptali istenebilir. Mahkeme sizi haksız bulur ve borçlu olduğunuza karar verirse takip devam eder ve ekstra %20 icra inkar tazminatı ile harç ve masrafları ödemeye mahkum edilebilirsiniz.